uoot infografika1 spin1000

 

Krzysztof Gulda

Członek Zarządu

tel. (+48) 603 393 978
krzysztof.gulda@uwrc.pl

Jacek Sztolcman

Prokurent

tel. (+48) 795 215 410
j.sztolcman@uott.uw.edu.pl

Katarzyna Jabłonka-Salach

 Broker Innowacji

tel: (+48) 698 675 516
katarzyna.jablonka-salach@uwrc.pl