Krzysztof Gulda

Krzysztof Gulda – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – fizyk jądrowy, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych.

Posiada wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy.

Prowadził własne firmy działającej z sukcesami w początkach nowego ładu gospodarczego w Polsce. Brał udział w badaniach fizyki struktury jądra atomowego prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze w CERN. Tworzył jedno z pierwszych w Polsce akademickich centrów transferu technologii – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad 10 lat kierował w nowatorski sposób strategicznymi departamentami w Ministerstwie Gospodarki, a później Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadając m.in. za tworzenie polskiej polityki innowacyjnej oraz biorąc udział w reformie systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Zarządzał opracowaniem i uruchomieniem wdrażania wieloletniej strategii rozwoju największej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupie kapitałowej przemysłu obronnego. Wielokrotnie brał udział lub przewodził międzynarodowym zespołom eksperckim przy OECD, ONZ, Radzie UE I KE.