Katarzyna Jabłonka-Salach

Katarzyna Jabłonka-Salach – od wielu lat związana z Uniwersytetem Warszawskim, najpierw z Wydziałem Chemii, później z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, a od 2017 roku z UWRC Sp. z o.o. Jest absolwentka Wydziału Chemii UW, gdzie w 2016 roku uzyskała stopień doktora. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy laboratoryjnej jak i administracyjnej. W ciągu swojej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz terminowej realizacji projektów finansowanych ze środków min. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W UWRC zajmuje się wsparciem procesów komercjalizacynych własności intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego, m. in. oceną potencjału rynkowego wynalazku, wsparciem sprzedaży i pozyskiwaniem partnerów biznesowych. Dodatkowo koordynuje realizację projektu Inkubator Innowacyjności + oraz odpowiada za realizację projektów w ramach prowadzonego przez UWRC procesu preinkubacji.