Zaproszenie do złożenia oferty na usługi cateringową

Warszawa 06.12.2019 r.

UWRC sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego oraz NanoTech IP sp. z o.o. – spółka celowa Instytutu Fizyki PAN zapraszają do złożenia oferty na usługi cateringową dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”