Zamów ekspertyzę

UWRC opiera swoją działalność na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Za pośrednictwem UWRC możesz znaleźć eksperta na Uniwersytecie Warszawskim, na którym zatrudnionych jest ponad 3 500 pracowników naukowo-dydaktycznych, a na studiach doktoranckich studiuje ponad 3 tysiące doktorantów różnych specjalności od nauk przyrodniczych, przez społeczne, do humanistycznych.

Zgodnie z zapotrzebowaniem, możemy zidentyfikować indywidualnego eksperta w określonej dziedzinie, albo organizować zespoły interdyscyplinarne, które w nowatorski sposób podejdą do rozwiązania postawionych problemów.

 

RDLS Sp. z o.o.