Wsparcie na etapie proof of concept

Jeśli Twój projekt badawczy wymaga weryfikacji możliwości komercjalizacji, czyli znajduje się na etapie Proof-of-Principle lub Proof-of-Concept i szukasz finansowania, zgłoś się do nas, a postaramy się znaleźć dla Ciebie odpowiedniego partnera. UWRC współpracuje z wieloma funduszami, w tym współfinansowanymi z środków publicznych w ramach pilotażu programu BridgeAlfa. Eksperci UWRC dokonają wstępnej oceny potencjału komercyjnego realizowanego projektu, a następnie razem ustalimy plan działania i pomożemy Ci w jego realizacji.

 

20160823-slide02

 

Proof-of-Concept (PoC)

Faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku Projektu B+R, zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R.

Proof-of-Principle (PoP)

Faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in. w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R.