Warsaw Genomics Sp. z o.o.


logo_wgpowerSpółka Warsaw Genomics została powołana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w celu upowszechnienia w Polsce nowoczesnych badań genetycznych. Utworzyła ją grupa naukowców wywodzących się z Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. Zarząd spółki stanowią dr hab. n. med. Anna Wójcicka –prezes zarządu oraz prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski.

Misją firmy jest zapewnienie pacjentom w Polsce dostępu do badań genetycznych prowadzonych najnowocześniejszymi metodami. Spółka chce to osiągnąć po przez współpracę z narodowymi ośrodkami finansującymi leczenie oraz przedsiębiorstwami prywatnymi. Głównym celem jest także podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby prowadzenia badań profilaktycznych w kierunku nowotworów złośliwych.

Realizując swoje cele spółka wprowadziła na polski rynek testy wielogenowe wykonywane metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w cenach, które są kilkukrotnie niższe niż te same testy wykonywane przez inne podmioty (niemal wyłącznie zagraniczne).

Oferta spółki to 3 grupy produktów:
1. Testy genetyczne określające ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne.
2. Testy genetyczne służące określeniu profilu genetycznego nowotworu (podstawa terapii celowanej).
3. Testy genetyczne służące diagnostyce chorób dziedzicznych.

Klienci
Firma adresuje swoje usługi do szpitali i przychodni NFZ oraz prywatnych. Pierwszymi klientami firmy są:

    • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
    • Instytut Kardiologii
    • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warsaw Genomics jest jedynym laboratorium w Polsce wykonującym badania NGS na taką skalę i o tak szerokim spektrum badanych genów.

Warsaw Genomics

Nagrody
W grudniu 2015 r. w konkursie młodych innowacyjnych firm Mazowsza organizowanym przez Urząd Marszałkowski Warsaw Genomics zajął pierwsze miejsce.
10 grudnia Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wybrała prezes spółki Warsaw Genomics dr hab. Annę Wójcicką do grona 11 młodych naukowców VIPI – Very Important Polish Innovator. Wyróżnienia otrzymują osoby, które z sukcesami komercjalizują wyniki swoich badań naukowych.

„Chcemy, aby każdy Polak miał dostęp do możliwie tanich lub refundowanych badań, które umożliwią określenie ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne. Upowszechniamy też testy genetyczne badające profil mutacji w tkance nowotworowej, co daje możliwość zaproponowania pacjentowi odpowiednich terapii celowanych. Proponujemy także badania genetyczne, w których poszukujemy mutacji odpowiedzialnych za choroby dziedziczne. Opracowaliśmy metodologię, która pozwala prowadzić taką diagnostykę w Polskich warunkach budżetowych, czego dowodem jest rozpoczęta współpraca z placówkami NFZ np. z Centrum Zdrowia Dziecka.”

mówi dr hab. n. med. Anna Wójcicka
– prezes zarządu Warsaw Genomics

http://www.warsawgenomics.pl/