Stwórz agendę badawczą z UW

Agenda badawcza

Jeśli Twoja firma opracowuje Strategiczną Agendę Badawczą lub inny dokument wyznaczający plany działalności badawczo-rozwojowej eksperci UWRC mogą wesprzeć ten proces. UWRC opiera swoją działalność na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Za pośrednictwem UWRC możesz znaleźć eksperta na Uniwersytecie Warszawskim, na którym zatrudnionych jest ponad 3 500 pracowników naukowo-dydaktycznych, a na studiach doktoranckich studiuje 3 tysiące doktorantów.

 

20160823-slide01

Wsparcie

UWRC może wesprzeć Twoje działania przez określenie aktualnego stanu wiedzy w wybranych dziedzinach lub technologiach, zidentyfikowanie najlepszych naukowców do włączenia w realizację przyszłych prac badawczo-rozwojowych Twojej firmy, zorganizowanie warsztatów strategicznych, które pozwolą na zidentyfikowanie nowych kierunków badań itp.