Spektrino


logo_spektrinoSpółka spin-off Spektrino została założo­na w 2015 r. przez naukowców z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego – dr. Krzysztofa Kazimierczuka (Prezes Zarządu) i mgr. Mateusza Urbańczyka (Zastępca Prezesa Zarządu). Wspólnikiem jest spółka celowa Uniwersytetu UWRC Sp. z o.o.


Misją firmy jest tworzenie nowatorskich rozwiązań wspomagających pracę w laboratoriach analitycznych, w szczególności stosujących narzędzia spektroskopii NMR. Rozwiązania te obejmują: nowe algorytmy analizy danych eksperymentalnych, metodologię pomiarową i systemy optymalizacji pracy laboratoryjnej.


Oferta spółki

Spektrino

Oprogramowanie MDDNMR – program służący rekonstrukcji losowo podpróbkowanego sygnału w spektroskopii NMR. Podpróbkowanie pozwala znacząco skrócić czas eksperymentu przeprowadzanego na kosztownym sprzęcie i poprawić rezultaty eksperymentu (w szczególności rozdzielczość).


Aplikacja mobilna „Statusino”
do zdalnego monitorowania pracy spektrometrów NMR – System monitorowania pracy spektrometrów na urządzeniach mobilnych. Umożliwia sprawdzenie parametrów pracy sprzętu przy użyciu nowoczesnych smartfonów (Android i iPhone).


Konsultacje metodologii pomiarowej NMR
i dziedzin pokrewnych – doradztwo w kwestiach: jakiego eksperymentu NMR (sekwencji impulsowej) użyć do rozwiązania danego zagadnienia chemicznego/fizycznego/biologicznego, możliwości i ograniczenia algorytmów analizy danych, optymalizacji działania sprzętu.


Opracowywanie dedykowanych algorytmów analizy danych
, w szczególności opartych o oszczędne próbkowanie – opracowanie lub wdrożenie znanych algorytmów analizy danych (w szczególności rekonstrukcji widm i obrazów) w oparciu o najnowsze osiągnięcia matematyki.

Klienci

Obecnie prowadzona działalność ma głównie charakter B2B – współpracujemy z firmami Bruker (producent spektrometrów NMR, odbiorca tworzonego oprogramowania) i VO-Math (konsultacje programistyczne). W bezpośredniej sprzedaży (B2C) oferujemy aplikację mobilną Statusino.

 

„Praca naukowa twórców Spektrino skoncentrowana jest na udoskonaleniach metod spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. Zawsze dążyliśmy do upowszechnienia naszych rozwiązań. Dzięki powstaniu Spektrino możemy to robić bardzo skutecznie – zostaliśmy m.in. dostawcą algorytmów szybkiej rejestracji danych dla największego producenta spektrometrów NMR, firmy Bruker. Obecnie nasze oprogramowanie wykorzystywane jest w kilkuset laboratoriach na świecie – zarówno komercyjnych jak i akademickich.”

dr Krzysztof Kazimierczuk
Prezes Zarządu Spektrino Sp, z o.o.

http://www.spektrino.com/pl