Specjalista ds. operacyjnych w UWRC sp. z o.o. w Warszawie

UWRC sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert kandydatów do roli specjalisty ds. operacyjnych w UWRC sp. z o.o. w Warszawie

Do zadań wsparcia administracyjnego należeć będzie:
• Wsparcie administracyjne realizowanych projektów:

 • kompletowanie dokumentacji projektowej i księgowej,
 • przygotowywanie raportów z realizacji projektów
 • przygotowanie zestawień, rozliczeń itp.
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych.
  • Wsparcie administracyjne realizacji umów o preinkubację:
  o bieżący kontakt z preinkubowanymi,
  o obsługa administracyjna preinkubowanych, w tym kontakt z biurem księgowym
  o przygotowanie rozliczeń z preinkubowanymi
  o przygotowanie dokumentacji do podpisania umów o preinkubację.
  • Bieżące wsparcie administracyjne Zarządu Spółki:
  o kontakt z biurem księgowym,
  o przygotowanie miesięcznych zestawień dokumentów księgowych,
  o organizacja spotkań,
  o bieżące prace sekretarskie

Wymagania podstawowe (konieczne):
• wykształcenie średnie
• biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel
• co najmniej dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków mile widziana)
• inicjatywa i samodzielność w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;
• dokładność i odpowiedzialność.
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe w jednym z obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar
nauk technicznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• doświadczenie we współpracy ze studentami zaangażowanymi w działania Inkubatora Innowacyjności U

Oferujemy:
• umowę cywilną na 3 miesięczny okres próbny, a w przypadku pozytywnej opinii umowę o pracę na cały lub część etatu,
• pracę w zespole wspierającym komercjalizację wyników badań prowadzonych na UW, w szczególności studentami i pracownikami naukowymi UW zainteresowani utworzeniem spółek typu spin-off

Procedura wyboru:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem na adres krzysztof.gulda@uwrc.pl do dnia 17 stycznia 2020 r. Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na
rozmowę kwalifikacyjną do biura UWRC sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod powyżej wskazanym adresem.