RDLS Sp. z o.o.


logo_rdls

Research & Development for Life Sciences (RDLS) to firma typu spin-off powstała przy Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy naukowców Wydziału Biologii. Jej celem jest wdrażanie wynalazków z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także prowadzenie działalności usługowej związanej z monitoringiem środowiskowym. RDLS specjalizuje się w usuwaniu metali ciężkich z wykorzystaniem pasywnych systemów bioremediacji, biosorpcji oraz biofiltracji.

RDLS Sp. z o.o.

– Podstawową zaletą oferowanych przez nas preparatów mikrobiologicznych jest szerokie spektrum mikroorganizmów wykorzystywanych przy ich wytwarzaniu – mówi Łukasz Rodek. – Nasza biblioteka szczepów zawiera mikroorganizmy wyizolowane m.in. z takich środowisk jak kopalnie, lodowce na Antarktydzie czy dno morskie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować preparaty działające praktycznie w każdych warunkach. Znajdują one zastosowanie przy oczyszczaniu gleb i wód z metali ciężkich oraz związków ropopochodnych. Nasze preparaty służą również do zwiększania efektywności pracy biogazowni rolniczych oraz przemysłowych komór fermentacyjnych – wylicza Ł. Rodek.

RDLS Sp. z o.o.


Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim naukowcy-przedsiębiorcy mają możliwość wynajmowania specjalistycznej aparatury badawczej oraz utrzymywania kontaktu z wybitnymi specjalistami z dziedziny mikrobiologii, genetyki oraz biochemii. Istotnym czynnikiem jest również renoma marki Uniwersytetu Warszawskiego, która pomaga w nawiązywaniu kontaktów z klientami.

 

RDLS Sp. z o.o.

– Dla nowo powstałej firmy taka współpraca to ważny czynnik rozwoju – przyznaje Ł. Rodek. – Nie musieliśmy zaczynać działalności od inwestowania w infrastrukturę, w zależności od potrzeb wynajmujemy ją i zatrudniamy potrzebnych specjalistów. Własna firma to dla nas możliwość zdobycia cennego doświadczenia biznesowego oraz wdrożenia w życie własnych pomysłów bez konieczności opuszczania budynku uczelni.


RDLS buduje swoją przewagę nad konkurencją, oferując specjalistyczną wiedzę – pełne i dogłębne zrozumienie procesów zachodzących podczas stosowania preparatów. Każdorazowe zastosowanie produktów poprzedzone jest szczegółową analizą sytuacji wyjściowej oraz serią eksperymentów pozwalających dobrać najlepsze preparaty oraz ich dozowanie.

– Nasze analizy umożliwiają identyfikację nawet kilkudziesięciu tysięcy szczepów mikroorganizmów znajdujących się w konkretnym środowisku. Dzięki zebranym danym potrafimy wskazać obszary, na których można zwiększyć efektywność danego procesu. Efektem jest pewność, że proponowane rozwiązanie zadziała – zaznacza współtwórca RDLS.

Wprawdzie metody biologiczne wymagają więcej czasu, by zadziałały, jednak w ostatecznym rachunku są bardziej trwałe i tańsze niż np. metody chemiczne.


Docelową grupą klientów RDLS są średnie i duże instytucje, które nie mogą sobie pozwolić na przeprowadzanie w swoich instalacjach niekontrolowanych eksperymentów, m.in. samorządy, które mają pod opieką zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków, firmy zainteresowane oczyszczaniem gleby z substancji ropopochodnych, firmy oferujące technologie oczyszczania ścieków oraz biogazownie.

https://rdls.pl