Project 42

Spółka spin-off Project 42 zajmuje się opracowywaniem narzędzi i rozwiązań wykorzystujących data science, sztuczną inteligencję oraz machine learning (dzięki algorytmom machine learning poprawiona jest skuteczność w wykonywaniu danego zadania).

Drugim kluczowym polem działania spółki jest tworzenie rozwiązań i zespołów naukowych do realizacji projektów R&D prowadzonych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Spółka została powołana przez doktorantów z wydziałów Fizyki i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na Project42.pl

Project 42 – narzędzia Data Science, AI, Machine Learning