Powierz zarządzanie projektem B+R specjalistom

UWRC opiera swoją działalność na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski to także tysiące krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i inwestycyjnych realizowanych w skali roku. Za pośrednictwem UWRC możesz znaleźć właściwych ekspertów zgodnie z tematyką i specyfiką projektu. Możemy zbudować na zamówienie zespół projektowy i podjąć się różnych zadań związanych z monitorowaniem i zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi.

Eksperci UWRC mogą pomóc w zdefiniowaniu planu badawczego i kamieni milowych rozwoju Twojego projektu B+R. Nasze prace mogą również objąć badania praw własności intelektualnej i opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej.