Kontakt z naszymi doradcami

Naszymi doradcami są również współpracujący z nami Brokerzy Technologii z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW), co gwarantuje najlepszą wiedzę o ofercie komercyjnej zespołów naukowych z najlepszej polskiej uczelni.

 

Katarzyna Jabłonka-Salach

tel. (+48) 698 675 516
e-mail: katarzyna.jablonka-salach@uwrc.pl
UWRC

Zajmuje się wsparciem procesów komercjalizacyjnych własności intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego, m. in. oceną potencjału rynkowego wynalazku, wsparciem sprzedaży i pozyskiwaniem partnerów biznesowych. Dodatkowo koordynuje realizację projektu Inkubator Innowacyjności + oraz odpowiada za realizację projektów w ramach prowadzonego przez UWRC procesu preinkubacji.

Marta Majewska

tel. (+48) 509 201 565
e-mail: mmajewska@uott.uw.edu.pl
UOTT UW

Posiada kilkuletnie doświadczenie operacyjne w branży farmaceutyczno-medycznej (Novo Nordisk, Allergan, Medtronic). W ciągu swojej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie analizy i optymalizacji procesów administarcyjno-operacyjnych, przygotowywania i prowadzenia szkoleń, prowadzenia projektów, nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami.

Sandra Moczulska

tel. (+48) 55 40 729
e-mail: smoczulska@uott.uw.edu.pl
UOTT UW

 Ma doświadczenie zarówno w pracy laboratoryjnej jak i administracyjnej. Była stażystką w Departamencie Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniej była praktykantką w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Laboratorium Paliw, Biopaliw i Środków Smarowych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.
Jacek Sztolcman

Jacek Sztolcman

tel. (+48) 795 215 410
e-mail: j.sztolcman@uott.uw.edu.pl
UOTT UW / UWRC

 Doświadczony manager na rynku B2B. Specjalizuje się w analizie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, kierunków rozwoju, planów naprawy, restrukturyzacji, a także w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i komunikacji oraz w zarządzaniu organizacją/zespołem.
Aleksander Wasiukiewicz

Aleksander Wasiukiewicz

tel. (+48) 667 665 755
e-mail: a.wasiukiewicz@uott.uw.edu.pl
UOTT UW

Kompetencje:

  • rozwijanie biznesu: definiowanie rynku, szukanie odbiorców, negocjowanie warunków;
  • budowanie firm: dobór zespołów, definiowanie celów, mierzenie wyników;
  • finansowe: pozyskiwanie kapitału, kupno/sprzedaż spółek, tworzenie/analiza biznes planów;
  • prawne: strukturyzowanie i negocjowanie umów.

Mansour Esmaeil Zaei

tel. (+48) 575 954 370
e-mail: m.esmaeilzaei@uott.uw.edu.pl
UOTT UW

He is responsible for the following subjects:

  • Researching, discovering, and negotiating with potential clients (companies) from the Middle East region for the UTTC UW patents and inventions;
  • Preparing non-confidential summaries of patents or inventions for marketing purposes (in Persian and Arabic languages);
  • Identify unmet needs in the Middle East industries or market.