Kontakt z naszymi doradcami

Naszymi doradcami są również współpracujący z nami Brokerzy Technologii z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW), co gwarantuje najlepszą wiedzę o ofercie komercyjnej zespołów naukowych z najlepszej polskiej uczelni.tel. (+48) 698 675 516
e-mail: katarzyna.jablonka-salach@uwrc.pl

Zajmuje się wsparciem procesów komercjalizacyjnych własności intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego, m. in. oceną potencjału rynkowego wynalazku, wsparciem sprzedaży i pozyskiwaniem partnerów biznesowych. Dodatkowo koordynuje realizację projektu Inkubator Innowacyjności + oraz odpowiada za realizację projektów w ramach prowadzonego przez UWRC procesu preinkubacji.


Jacek Sztolcman

UOTT UW / UWRC
tel. (+48) 795 215 410
e-mail: j.sztolcman@uott.uw.edu.pl

Doświadczony manager na rynku B2B. Specjalizuje się w analizie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, kierunków rozwoju, planów naprawy, restrukturyzacji, a także w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i komunikacji oraz w zarządzaniu organizacją/zespołem.


tel. (+48) 575 954 370
e-mail: m.esmaeilzaei@uott.uw.edu.pl

He is responsible at UOTT UW for the following subjects:
– Analyzing the Middle East market potential/opportunity for the selected patents, inventions, measurement and analysis services, and ongoing scientific projects of the University of Warsaw;
– Researching, discovering, and negotiating with potential clients (companies) from the Middle East region for the selected patents, inventions, measurement and analysis services, and ongoing scientific projects of the University of Warsaw;
– Finding partners for ideas and technologies developed by researchers of University of Warsaw;
– Merging business partners interested in the development of solutions with the academic team of the University of Warsaw.
– Identify unmet needs in the Middle East industries or market.
Providing consultancy services to the interested international companies regarding R&D&I sector in Poland.