Jak sprzedawać swoją wiedzę?

Jeżeli uważasz, że Twoja wiedza, może znaleźć zastosowanie w praktyce.

Jeżeli widzisz firmy, która przy wykorzystaniu Twoje pomysłów i wiedzy mogłyby zwiększyć swoją konkurencyjność.

Przyjdź do nas, przygotujemy razem z Tobą ofertę, skontaktujemy Cię z nimi, pomożemy w rozmowach.

Jesteśmy Twoim partnerem w kontakcie z biznesem.

 

Podejmując decyzję o współpracy z biznesem dokonujesz komercjalizacji wyników swoich badań naukowych – masz do wyboru dwie podstawowe możliwości komercjalizacji:

bezpośrednia (sprzedaż i licencja)
pośrednia (utworzenie spółki)

Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż i licencja

Decydując się na komercjalizację bezpośrednią możesz dokonać sprzedaży rezultatów swoich prac badawczych lub udzielić licencji na wykorzystanie rezultatów swoich prac badawczych. Na Uniwersytecie Warszawskim w procesie tym wesprze Cię Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

Własność intelektualna

W przypadku sprzedaży rezultatów prac badawczych, a mówiąc ściślej w przypadku sprzedaży praw własności intelektualnej  związanych z wynikami prac badawczych, dokonuje się jednorazowego przeniesienia wszystkich praw do przedmiotowych rezultatów w zamian za ustaloną cenę. Przenosząc prawa do wyników prac badawczych pozbywamy się także wszelkich ryzyk związanych z dalszą komercjalizacją.

W przypadku udzielenia licencji na wykorzystywanie wyników prac badawczych, ich właściciel – licencjodawca uzyskuje przychody w postaci opłat licencyjnych od podmiotu, który licencję nabywa (licencjobiorcy). Opłaty licencyjne mogą być ustalone na zasadzie płatności jednorazowych, płatności okresowych lub też w relacji do przychodów licencjobiorcy pochodzących z wdrożenia prac badawczych.

Komercjalizacja pośrednia

Decydując się na komercjalizację pośrednią konieczne jest utworzenie bądź wykorzystanie istniejącej spółki (najczęściej spółki kapitałowej) do wniesienia do niej wyników prac badawczych w celu komercjalizacji. Wniesienie takie może zostać dokonane w postaci aportu, ale może też mieć charakter udostępnienia w postaci licencji. Na Uniwersytecie Warszawskim w procesie tym wesprze Cię powołana specjalnie do tego celu spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Komercjalizacja pośrednia, w przypadku sukcesu rynkowego, zwykle pozwala na osiąganie większych korzyści przez właścicieli wyników badań. Działanie w formie spółki kapitałowej otwiera także możliwości pozyskiwania kapitału zewnętrznego od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Jednocześnie, ta forma komercjalizacji wyników prac badawczych wiąże się z większym zaangażowaniem właścicieli wyników prac badawczych oraz wieloma ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.