Inkubator UW

 

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW) działa w ramach Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do przekształcania efektów pracy naukowej w praktyczne rozwiązania oraz zdobywania kompetencji i umiejętności miękkich, które składają się na przedsiębiorcze myślenie.

Inkubator UW to nie tylko przestrzeń biurowa, warsztatowa i laboratoryjna, w której można pracować, ale przede wszystkim wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty. Planowane są też dyżury ekspertów m. in. z zakresu pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji produkcji.

Do kogo skierowana jest oferta Inkubatora UW?

Inkubator został stworzony dla studentów, doktorantów i pracowników UW, a korzystanie z IUW w pierwszych etapach (okres do ok. 1,5 roku) jest darmowe. Studenci mogą uzyskać nie tylko dofinansowanie na prowadzenie projektów, ale także wyrobić punkty ECTS lub odbyć praktyki. Dla firm/start-upów Inkubator świadczy usługę wirtualnego adresu i wynajmu powierzchni.

Współpraca Inkubatora z UWRC

UWRC współpracuje z IUW oferując w ramach tzw. pre-inkubacji możliwość sprzedaży usług i produktów dla osób lub zespołów działających w ramach IUW, które nie utworzyły jeszcze własnej firmy.