EIT Food CLC North-East

EIT Food CLC North-East Sp. z o.o., która będzie pełnić funkcję tzw. centrum kolokacji (Co-Location Centres, CLC) w organizacji EIT Food, części Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Jest to efekt zaangażowania Uniwersytetu Warszawskiego w konsorcjum tworzące EIT Food, które zajmie się opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań związanych z żywnością. Pozostałymi udziałowcami spółki są wiodące regionalne firmy z branży spożywczej Valio, Grupa Maspex i Raben Group oraz znaczące instytucje naukowe takie jak Uniwersytet w Helsinkach, VTT Technical Research Centre of Finland, czy Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN reprezentowany przez spółkę Inobiotek sp. z o.o.

EIT Food

Uniwersytet Warszawski wraz z 50 partnerami z całej Europy wygrał konkurs na stworzenie konsorcjum EIT Food, które w ciągu najbliższych siedmiu lat EIT wesprze kwotą 400 mln euro. EIT Food CLC Nort-East z siedzibą w Warszawie jest jednym z 5 centrów kolokacji EIT Fod. Pozostałem centra znajdują̨ się w Leuven, Monachium, Reading i Madrycie. Celem działania centrów kolokacji jest pobudzanie innowacyjności, rozwój talentów i zaangażowania konsumentów na poziomie regionalnym.

Więcej informacji o EIT Food