Centrum Rafinacji Informacji

11 lipca 2018 r. rozpoczęło działanie Centrum Rafinacji Informacji spółka z o.o. (CRI), które komercjalizuje innowacyjne osiągnięcia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w zakresie analizy dużych zbiorów informacji (BigData).

Prowadzone od siedmiu lat badania w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów zaowocowały opracowaniem koncepcji i praktycznym wdrożeniem rafinacji informacji – systemu wyszukiwania i analizowania dużych zbiorów tekstowych. Opracowana technologia umożliwia nie tylko ocenę stanu aktualnego badanego zjawiska, co ważne dla efektywności podejmowanych decyzji, ale także przygotowanie prognoz dotyczących procesów społecznych, politycznych i gospodarczych. Potwierdziły to – wykonywane w Katedrze – wyniki badań np. preferencji wyborczych, wskazywanie oczekiwań społecznych czy identyfikowanie i określanie dynamiki procesów innowacyjnych. Teraz takie pracę będą w ofercie rynkowej spółki CRI.

 


Jest to pierwsza próba komercjalizacji kapitału intelektualnego na wydziale UW reprezentującym kierunki humanistyczno-społeczne. Specyfika nauk społecznych, a w tym konkretnym przypadku nauki o mediach „uległa” technologiom informacyjnym. Metody i technologie informacyjne umiejętnie aplikowane do przetwarzania dużych, nieustrukturyzowanych zbiorów informacji (głównie danych tekstowych) pozwalają na osiągnięcie wymiernych efektów.

Rzecz jasna, podkreśla Zarząd Centrum, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek i dr hab. inż. Wiesław Cetera, pierwsze komercyjne projekty realizowane jeszcze w ramach UW mamy już za sobą – dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany jest duży projekt dotyczący procesów innowacyjnych.

Poza tym stworzone narzędzia rafinacji informacji okazały się przydatne nie tylko badaczom z obszaru nauk społecznych. Potwierdziły to badania m.in. w zakresie ilościowej oceny literatury, muzyki, także uwarunkowań zdrowotnych i kondycji rynkowej wybranych branż.