Amerlab

AmerLab

Spółka AmerLab – Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych została powołana przez Rektora w kwietniu 2015 roku. Laboratorium Amerlab jest inicjatywą naukowców Wydziału Biologii UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wieloletnim doświadczeniem w parazytologii klinicznej i weterynaryjnej popartym licznymi publikacjami i projektami badawczymi. Wspólnikami firmy są UWRC Sp. z o.o., Spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Synergia -WUM Sp. z o.o. spółka celowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zarząd Spółki stanowią dr Małgorzata Bednarska, UW oraz dr. Agnieszka Pawełczyk, WUM.


Misją spółki jest zapewnienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki zarażeń pasożytniczych u ludzi i zwierząt z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć naukowych m. in. z zakresu biologii molekularnej przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury badawczej.


Oferta spółki to odpowiedź na rynkową potrzebę kompleksowej oferty diagnostycznej zarażeń pasożytniczych i chorób odzwierzęcych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki.
Jednym z celów działalności laboratorium jest opracowanie i wdrożenie autorskich testów do diagnostyki zarażeń pasożytniczych u ludzi i zwierząt. Oferta AmerLab obejmuje także indywidualne konsultacje z zakresu diagnostyki chorób pasożytniczych i odzwierzęcych, co umożliwia wybór najwłaściwszych metod badawczych. Organizujemy także specjalistyczne kursy diagnostyczne i szkolenia dla lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych.

AmerLab
Klienci Oferta skierowana jest zarówno do osób prywatne (dorośli i dzieci, właściciele zwierząt), jak również firm, których pracownicy narażeni są na choroby pasożytnicze (leśnicy, weterynarze) oraz szpitali i przychodni NZOZ oraz prywatnych.

Pierwszymi klientami firmy są osoby prywatne obawiające się boreliozy i innych chorób odkleszczowych zainteresowane badaniem kleszcza i dalszą diagnostyką w przypadku wykrytego zarażenia, szpitale w zakresie diagnostyki chorób tropikalnych.

Nagrody Agnieszka Pawełczyk – przyznana Nagroda III kategorii w konkursie Impuls w ramach projektu Skills 5/UD/SKILLS/2015 organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na realizację innowacyjnego projektu badawczego o potencjale komercjalizacyjnym, pt. „Utworzenie specjalistycznego laboratorium naukowo-diagnostycznego w celu medycznej i weterynaryjnej diagnostyki chorób pasożytniczych i odzwierzęcych.

AmerLab

http://amerlab.pl